چاپ این فصلچاپ این فصل

مربیان ۲۱

چگونه این دوره اثربخش‌تر می‌شود؟

نکاتی که باید در مطالعه ی آموزش مجازی رعایت شود
1- تنظیم برنامه ی مطالعه (یعنی مشخص شود که چه زمانی از شبانه روز به مطالعه اختصاص داده شود.
2- تصمیم در اجرای برنامه ای ه برای مطالعه در نظر گرفته شود.
3- هنگامی به مطالعه بپردازیم که از سلامت جسمانی و روانی برخوردار باشیم.
4- مطالعه هدفمند باشد.
5- با شناخت قبلی از کتاب نویسنده، مدت و نوع مطالعه را مشخص نماییم.
6- در شروع و حین مطالعه، باید سوالاتی را مطرح کرد و با تمرکز ذهنی بیشتر پاسخ سوالات را جست و جو کرد.
7- افکار دیگران را در ذهن خود به وجود نیاوریم.
8- اگر مطالعه در ارتباط با امتحان و یکی از کتابهای درسی است، سهی کنیم وقت در نظر گرفته شده متوالی نباشد، زیرا مطالعه همراه با استراحت و فاصله نتیجه بخش تر است. (بعضی از اهل فن گفته اند که بعد از هر ساعت مطالعه در حدود 10 تا 15 دقیقه استراحت مفید لازم است. این استراحت می تواند شامل قدم زدن و مشاهده ی مناظر زیبا، نوشتن، راه رفتن، حرف زدن با دوستان و امثال آن باشد.)
9- با خواندن قسمت های اول کتاب نباید دلسرد شد و باید به مطالعه قسمت های بعدی کتاب ادامه داد.
10- مکان مطالعه باید دور از سر و صدا و عوامل حواس پرتی باشد.
11- میزان نور و گرمای هوای اتاق و بهداشت آن باید مورد توجه قرار گیرد.
12- ارتفاع میز و صندلی باید متناسب باشد. (ارتفاع برای صندلی 45 سانتی متر و برای میز 75 سانتی متر مناسب است.)
13- رعایت فاصله ی چشم تا سطح نوشته ضروری و معمولا 30 سانتی متر مناسب تشخیص داده شده است.
14- مطالعه در نور کم و حین حرکت مضر است.
15- اتاق خواب برای مطالعه مکانی مناسب نیست.
16- نوع کاغذ، اندازه ی حروف، پر رنگی و کم رنگی نوشته بر میزان و کیفیت مطالعه تاثیر می گذارد.
17- حین مطالعه رعایت بهداشت نشستن از لحاظ خمیده نبودن پشت و کمر لازم است.
18- توجه به غلط نامه ی کتاب قبل از مطالعه ضروری است.
19- قبل از مطالعه باید وسایل مطالعه (قلم، کاغذ، پاکن و...) آماده باشد.
20- در مطالعه ی مستمر و طولانی می توان به عنوان تنوع، به مطالعه ی کتاب دیگر پرداخت.
21- برای درک بیشتر، بهتر است نکات اصلی و جزئی را از هم جدا کنیم.
22- از کلمه خوانی و تلفظ کلمات چه بلند و چه آهسته خودداری شود.
23- در مطالعه ی متون ادبی حتماً به منابع ذکر شده رجوع شود.
24- هرگز نباید تنها به مطالعه ی آثار یک نویسنده بسنده کرد؛ چون به تدریج قدرت انتقتاد از فرد سلب می شود.

موانع مطالعه خوب و راه های غلبه بر آن:
در مطالعه خوب، رعایت چهار ویژگی لازم است:
1- انعطاف و سرعت
2- درک و نگهداری در حافظه
3- تمرکز حواس
4- ارزش یابی انتقادی

موانع و مشکلاتی که غالباً بر سر راه مطالعه ی موثر قرار می گیرند، عبارتند از:
1- کلمه خوانی
2- تلفظ کلمه ها
3- دوباره خوانی غیر ضروری
4- ناتوانی در تشخیص نکات اصلی و فرعی
5- مشکلات به یاد آوردن
6- عدم تمرکز حواس

توضیح بیشتر:
1- کلمه خوانی: یعنی این که خواننده عادت دارد متن را کلمه به کلمه بخواند و نتواند سرعت لازم را در خواندی به دست آورد. برای رفع این مشکل، باید چشم را عادت داد که برای درک یک کلمه، به تک تک حروف آن نگاه نکند. باتمرین می توان به این هدف رسید.
2- تلفظ کلمه ها: بیشتر مردم از بلند خواندن کلمات، خواندن را می آموزند و بعد ها این بلند خوانی به صورت عادت در می آید. بنابراین فرد باید خود را عادت دهد تا به محض مشاهده ی کلمات، آنها را درک؛ سپس تلفظ و معنی کند.
راه درست در مطالعه ← دیدن ← معنی کردن یا درک کردن؛(یعنی درک معنی کلمات بعد از دیدن)
راه نادرست در مطالعه ← دیدن ← تلفظ کردن ← معنی کردن (یعنیکسب معنی بهد از دیدن و تلفظ کردن)
3- دوباره خوانی غیر ضروری: در بسیاری موارد، لازم است برای فراگیری کامل یک مطلب دوباره آن را بخوانید، اما گاهی همین کار به صورت عادت در می آید و به مانعی در مطالعه ی خوب تبدیل خواهد شد. یکی از راه های ترک عادت، ان است که تا مدتی هنگام مطالعه از صفحه ی کاغذ سفیدی استفاده کنید. ( یعنی این که کاغذ را روی کلمات خوانده شده قرار دهیم و جلو برویم. با این کار به کلمات خوانده شده ی قبلی، توجه نمی کنیم.)
4- عدم توانایی در نکات اصلی و فرعی: بعضی از خوانندگان برای تمام مطالب کتاب اهمیت یکسانی قایل می شوند؛ در صورتی که جدا نکردن نکات مهم و جزئی باعث نگه داری ناقص مطالب در حافظه می شود. برای رفع این نقیصه می توان پیش از خواندن کامل یک کتاب، آن را به اجمال مطالعه کرد.
5- مشکلات یاد آوری: گاه خوانندگان هنگام مطالعه، مطالب را یاد می گیرد؛ ولی به سرعت مطالب یاد گرفته شده را فراموش می کند. علت این مشکل کلمه خوانی و عدم توجه به نکات مهم است. بهترین راه در یاد آوری مطالب، توجه به نکات مهم مطلب و مرور ذهنی و تهیه ی خلاصه است.
6- عدم تمرکز حواس: عدم علاقه و دلزدگی و به خیال افتادن و حواس پرتی سبب کاهش تمرکز می شود. به کارگیری فنونی مانند فعال بودن در مطالعه و واکنش در حین مطالعه، سوال در مورد مفهوم مطالب و تجسم مفاهیم نوشته شده، می توان در جلوگیری از عدم تمرکز حواس موثر باشد.